What really is the most important factor about the Hague Convention Cases? It is time.  If you are touched by the scope of application of the Hague Convention on Child Abduction ...
Małżonek, który przy zawarciu małżeństwa zmienił nazwisko, po rozwodzie ma możliwość łatwego powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Wystarczy złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska w urzędzie stanu cywilnego ...
Spanish presentation for the conference in Santo Domingo Dec 2018
Attorneys Mac Pierre-Louis and Natalia discussing similarities and differences, including: custody, divorces, mediations. International family law deals with resolving family legal problems caused by cross-border movement. It primarily deals with issues ...
W polskim prawie rodzinnym brak jest definicji konkubinatu. To nie jest przeoczenie ani luka legislacyjna. To celowy stan prawny wynikający z założenia, że jedynym prawnie sankcjonowanym związkiem dwojga ludzi jest i ...
W prawie polskim alimenty to nie tylko pieniądze płacone przez rodziców na dzieci, ale także – w określonych przypadkach – pieniądze wsparcie finansowe pomiędzy dorosłymi, np. rodzeństwem czy dzieckiem a rodzicem. ...
Here are some basic rules of alimony as practiced in Poland.
    Polish law does not recognize cohabitation as a relationship creating legally binding obligations between the people living together. There are no civil partnerships in the meaning of possibility of ...
Attorney (Adwokat) Natalia Ołowska-Czajka presenting Children’s Residence Arrangements Under Polish law at IAFL Lisbon. Discussion centered around Parental authority; Place of Residence of the Child; Judicial Decisions; Parental Agreements; the Child’s Voice, and ...