Procesowanie się w Polsce kosztuje (wniesienie sprawy do Sądu w postępowaniu cywilnym i rodzinnym wymaga opłaty, zwolnione od niej są tylko niektóre kategorie spraw), kosztuje też korzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika.  ...
The proceedings and the presented evidence is to show whether the courts have jurisdiction at all, answering the following questions: 1. whether the minor is below the age of 16; 2. ...
Obecnie postępowanie dotyczące Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka zagranicę (pełna prawidłowa nazwa: Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r.) toczy ...
What really is the most important factor about the Hague Convention Cases? It is time.  If you are touched by the scope of application of the Hague Convention on Child Abduction ...