W prawie polskim alimenty to nie tylko pieniądze płacone przez rodziców na dzieci, ale także – w określonych przypadkach – pieniądze wsparcie finansowe pomiędzy dorosłymi, np. rodzeństwem czy dzieckiem a rodzicem.

Osoba dochodząca alimentów nie uiszcza opłat sądowych – ale nie oznacza to, że nie ma w Sądzie innych obowiązków – albowiem ma jeden zasadniczy – spoczywa na niej ciężar dowodu, to jest wykazania, że alimenty, których dochodzi, są jej należne.

I tu zasadnicza uwaga – należy umieć wskazać poszczególne pozycje, których się domagamy i które na kwotę alimentów się składają oraz poprzeć je stosownymi dowodami. Innymi słowy, należy posiadać dowody ponoszonych wydatków. I – najlepiej wykazywać je imiennymi fakturami.

Attorney Mrs. Natalia Ołowska-Czajka, a shareholder in Olowska & Pierre, Inc., helps international family law clients navigate the complexities of international divorce and child custody. She manages the law firm Kancelaria Adwokacka - Natalia Ołowska-Czajka in Warsaw, Poland and serves as of-counsel to Pierre-Louis & Associates, PLLC based in Houston, Texas, USA. Learn more about Mrs. Ołowska-Czajka or reached at hello@oplawyers.org No content on this blog should be deemed legal advice, nor does any content create an attorney-client relationship. Please seek professional legal advice since this blog is for informational purposes only.